Són moltes i diverses les situacions que requereixen la redacció d’un informe, un dictamen o un certificat per part d’un tècnic del món de la construcció. Des d’un simple certificat que doni fe d’alguna circumstància relacionada amb un immoble fins a un dictamen pericial de patologies constructives amb finalitat judicial.

Vostè pot necessitar aquest tipus de documents per a deixar constància, aclarir o demostrar determinats aspectes relatius a l'edificació, i així  defensar millor els seus interessos.

Bauen Arquitectes posa al seu servei la nostra experiència i especialització en la redacció d’informes, dictàmens i certificats de l’àmbit de la construcció amb l’objectiu de donar resposta i satisfer les seves necessitats.

PREGUNTES FREQÜENTS

TÈCNICS AUTORITZATS PER

Tots els tècnics de BauenArquitectes.com som arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers de l'edificació.