El conjunt de la direcció d’obra i d’execució d’obra es coneguda com a direcció facultativa. Es defineix com el tècnic o tècnics competents, designats pel promotor, encarregats de la direcció tècnica i control tècnic de l’execució de l’obra.

Aquestes figures son obligatòries en l’existència d’obres que disposin de projecte. Depenent del cas i la magnitud de l’obra el tècnic que assumeix la direcció de l’obra  pot assumir les tasques de director d’execució i de coordinador de seguretat i salut.

A les obligacions de la direcció de l’obra i de l’execució de l’obra podem afegir també la funció del control econòmic de l’obra. Aquesta funció cobra vital importància, ja que habitualment es produeixen desviaments de pressupost i terminis d’entrega vetllant sempre pels interessos del client.

Direcció Facultativa d'Obra

PREGUNTES FREQÜENTS