El Project Managment representa a la propietat en totes les fases del projecte, des de la concepció del projecte fins a la comercialització i posada en funcionament. La finalitat es defensar l’interès del promotor davant de tots els agents de la construcció, per garantir la transparència econòmica, compliment de terminis i control de qualitat.

Es  basa en adquirir un contracte de confiança per part de la propietat la responsabilitat d’encarregar-nos el sistema organitzatiu que permet controlar el cost, gestió, coordinació, termini i qualitat des de la concepció del projecte fins a la recepció de l’obra.

Project Managment

PRINCIPALS FUNCIONS QUE POT DESENVOLUPAR

FASE CONCEPTUAL
Te com a missió fonamental determinar junt amb el client els objectius del projecte Cost / Termini / Qualitat

FASE DE DEFINICIÓ
Redacció del projecte. Anàlisis econòmic del projecte i estudis de constructivista. Col•laboració amb el client la obtenció de finançament.

FASE D’EXECUCIÓ
- Contractació del constructor o industrials que intervindran en el procés executiu de l’obra.
- Solapar l’execució de l’obra amb la direcció facultativa, controlant tècnica i econòmicament.

FASE RECEPCIÓ
- Tancament de les contes del projecte
- Tramitació dels permisos i inscripcions per al seu funcionament
- Activació de l’immoble

PREGUNTES FREQÜENTS