L’ Interiorisme cerca crear espais únics, adaptats a cada persona o generar un ambient determinat a través de l’aplicació de la selecció acurada dels revestiments superficials, el mobiliari i les divisions interiors, a través d’un treball centrat en  tècniques funcionals, estètiques, ambientals, psicosocials i sensorials i  l’aplicació de normes bàsiques de disseny.

BAUEN Arquitectes ofereix un servei d’assessorament i disseny de l’espai interior total o parcial en els camps següents:

>>>   Disseny de locals comercials i d’Hoteleria

>>>   Disseny d’habitatges

>>>   Projectes de distribució

>>>   Disseny de mobiliari i aparadorisme

Projectes d'Interiorisme

PROJECTES D'INTERIORISME - FASES D'EXECUCIÓ

PLANTEJAMENT
Trobada amb el client, definició del programa funcional. Realització d’un pressupost i del calendari estimat de les diverses fases del projecte.

AVANPROJECTE
Proposta inicial on s’exposaran les primeres idees de manera gràfica però amb caràcter preliminar per tal de que pugui observar si el disseny s’ajusta a les seves necessitats i compleix amb els requisits plantejats.

PROJECTE ADMINISTRATIU I EXECUTIU
Últim nivell de definició: s’acaben de concretar el conjunt de plànols, detalls, esquemes i textos utilitzats per a definir adequadament la construcció i per a dur correctament totes les activitats que intervinguin en el procés executiu de l’obra.

Un cop el projecte finalitza i es disposa de tots els elements per dur a terme l’execució de l’edificació, iniciem la direcció de l’obra.

PREGUNTES FREQÜENTS