ITE o Inspecció tècnica de l’Edifici, és el sistema de control de l’administració sobre l’estat i el manteniment dels edificis regulat pel Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d’Habitatges (ITE), (DOGC 26.11.2010).

Aquest estableix que hauran de passar una revisió obligatòria per part d’un tècnic qualificat (Arquitecte/Arquitecte Tècnic) i obtenir el certificat d’aptitud per part de l’administració local: tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat, i aquells edificis que es vulguin acollir a programes públics de foment de la rehabilitació. Es pot donar el cas que alguns programes o ordenances locals puguin estendre la inspecció tècnica als edificis unifamiliars.

A BAUEN Arquitectes els oferim un servei d’inspecció, emissió de l’informe i assessorament a la reparació en cas que fos necessari, i tramitació davant l’ajuntament per a l’obtenció del certificat d’aptitud del seu edifici.

Inspecció Tècnica De La Edificació

PREGUNTES FREQÜENTS

SERVEIS COMPLEMENTARIS QUE ET PODEN INTERESSAR

TÈCNICS AUTORITZATS PER

Tots els tècnics de BauenArquitectes.com som arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers de l'edificació.