• Certificat Energetic Girona
  Certificat Energetic Girona
  Certificat Energetic Girona
  Certificat Energetic Girona
  Certificat Energetic Girona
  Certificat Energetic Girona
  Certificat Energetic Girona

El certificat energètic dels edificis es un document obligatori a partir de l’1 de juny de 2013 per edificis de nova construcció i per edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari.

El certificat energètic atorga una qualificació d’eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d’etiqueta d’eficiència energètica. La finalitat d’aquest document es de informar el càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. El certificat energètic classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base similar tipologia i localització.

Certificat Eficiència Energètic
Certificat Eficiència Energètic
Certificat Eficiència Energètic
Certificat Eficiència Energètic
Certificat Eficiència Energètic

AIXECAMENT DE PLÀNOLS: 1,00 €/M²

Un aixecament planimètric compren tots els treballs necessaris per certificar de manera gràfica  la superfície que te una edificació existent.

Si necessites llogar o vendre el teu habitatge t’ajudarà tenir digitalitzat la distribució del teu immoble, aprofita per demanar-nos els plànols de casa teva.

T’entregarem la documentació en format digital o en paper

PREGUNTES FREQÜENTS

SERVEIS COMPLEMENTARIS QUE ET PODEN INTERESSAR

TÈCNICS AUTORITZATS PER

Tots els tècnics de BauenArquitectes.com som arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers de l'edificació, tècnics competents segons el decret 141/2012 per a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat i el Reial decret 235/2013 per a la realització de la certificació energètica d'habitatges.