• Cedula de Habitabilitat
  Cedula de Habitabilitat
  Cedula de Habitabilitat
  Cedula de Habitabilitat
  Cedula de Habitabilitat
  Cedula de Habitabilitat
  Cedula de Habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu emès pel Departament d’habitatge i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència i que compleix les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent.

Per a l‘obtenció de la cèdula d’habitabilitat, un tècnic (Arquitecte, Arquitecte tècnic) ha de realitzar una visita a l’habitatge, per comprovar-ne les condicions d’habitabilitat i emetre un certificat d’habitabilitat on assegura que l’habitatge compleix amb tots els requeriments.

Aquest certificat d’habitabilitat  es tramitarà al Departament d’habitatge i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya que emetrà la cèdula d’habitabilitat.

La cèdula d’habitabilitat és un document imprescindible si vol llogar o vendre el seu habitatge, donar-se d’alta en les companyies subministradores, etc.

Cèdula De habitabilitat
Cèdula De habitabilitat
Cèdula De habitabilitat
Cèdula De habitabilitat
Cèdula De habitabilitat

AIXECAMENT DE PLÀNOLS: 1,00 €/M²

Un aixecament planimètric compren tots els treballs necessaris per certificar de manera gràfica  la superfície que te una edificació existent.

Si necessites llogar o vendre el teu habitatge t’ajudarà tenir digitalitzat la distribució del teu immoble, aprofita per demanar-nos els plànols de casa teva.

T’entregarem la documentació en format digital o en paper

PREGUNTES FREQÜENTS

SERVEIS COMPLEMENTARIS QUE ET PODEN INTERESSAR

TÈCNICS AUTORITZATS PER

Tots els tècnics de BauenArquitectes.com som arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers de l'edificació, tècnics competents segons el decret 141/2012 per a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat i el Reial decret 235/2013 per a la realització de la certificació energètica d'habitatges.