• Taxacio
    Taxacio
    Taxacio
    Taxacio
    Taxacio
    Taxacio

Una taxació és un document (informe de valoració) elaborat i subscrit per un professional competent, que té com objectiu establir de forma justificada el valor d’un bé, d’acord a uns criteris prèviament establerts y desenvolupant una metodologia adequada a la finalitat proposada.

La taxació reflexa la opinió d’un tècnic competent i independent com a garantia i suport en préstecs hipotecaris, assessorant en compravendes, per a operacions vinculades a efectes fiscals, herències, separacions de béns en divorcis, procediments judicials, etc. Afavoreix la transparència de les relacions comercials o personals entre les parts afectades per una possible transacció d’un bé.

A BAUEN Arquitectes Valorem i taxem habitatges, locals comercials, places d’aparcaments, oficines, naus industrials, edificis d’habitatges, terrenys i edificacions destinades a activitats econòmiques com hotels, residències, escoles, hospitals, etc.

Taxació

PROPIETATS INDIVIDUALS

Apartaments, pisos
Locals comercials, de magatzem & eacute; n, diversos
Habitatges unifamiliars aïllats, adossades
Edificacions industrials
Immobles singulars
Edificacions industrials
Equipaments o serveis terciaris
Construccions en curs

Taxació

PROPIETATS AGRUPADES

Edificis plurifamiliars
Edificis hotelers
Promocions immobiliàries
Grans equipaments com escoles, hospitals, complexos esportius
Construccions en curs

Taxació

PARCEL·LES I TERRENYS

Terrenys
Solars
Finques rústiques
Plans parcials

Taxació

PREGUNTES FREQÜENTS

TÈCNICS AUTORITZATS PER

Tots els tècnics de BauenArquitectes.com som arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers de l'edificació.