Edifici Polivalent La Massana


Ubicació: Massana (Andorra)
Superfície: 1645 m2

LA CONSTRUCCIÓ D’UN CINGLE URBÀ:
Ubicat entre mitgeres, l’edifici s’erigeix com a part del cingle que construeixen les façanes d’aquesta “falla urbana” que és l’Avinguda Sant Antoni. Un cingle heterogeni en formes i estils, una heterogeneïtat que recull l’edifici en la creació d’una façana mosaic a partir del 3 elements bàsics de l’arquitectura Andorrana:

 

Pedra, fusta i forja. Una façana que va més enllà de ser una simple manifestació formal i que condensa en si mateixa tota la filosofia arquitectònica de l’edifici: adaptació al lloc, llibertat compositiva i distributiva, modernitat en els processos de construcció i consciència ecològica en la constitució i el funcionament.