Centre Lagunas Ávila


Ubicació: El Oso (Ávila)
Superfície: 411,12 m2

El projecte s’ha plantejat com un exercici de lectura i comprensió del teixit urbà que conforma el poble, els sistemes tradicionals constructius de les cases amb era i la relació del futur edifici amb la plaça. És un edifici de planta baixa i pis, ocupant els perímetres de la parcel•la i desenvolupant-se al voltant d’un pati central.

 

Des de l’exterior ens apareix com un volum blanc senzill on predomina el ple sobre el buit emmarcat per un voladís de coberta que retorna en els extrems fins al terra que només s’obre exposant la seva funció sobre la plaça amb una gran vidriera. L’edifici s’integra en el context per alineació i imatge però a l’hora se’n singularitza per l’ús de línies simples, elegant i composició ordenada.