Santa Coloma Museu


Ubicació: Santa Coloma Museu - Andorra La Vella

El romànic és temps del simbolisme, una casa per l’art romànic hauria de ser una arquitectura que recollís els trets característics de l’espai simbòlic romànic: Una arquitectura simple, sense grandiositat aparent, que juga amb materials de la zona i treballa la llum de forma controlada i efectista.

 

Com a nou habitat dels Frescos de Santa Coloma proposem un reflex modern dels valors de l’espai romànic: un volum aparentment senzill que condensa en ell sol i en una lectura més actual, els valors de la capella de Santa Coloma a la que enfoca i respon arquitectònicament. Així retrobem els elements basics i identitaris la porxada, la nau i el campanar: el conjunt en la seva forma mínima, materialitat pura oberta en punts claus per transformar la llum exterior en agent director de les mirades i guia dels recorreguts interiors. A nivell d’imatge apostem per la combinació moderna de materials tradicionals: es tracta bàsicament d’un volum de pissarra que s’obre en una façana de fusta texturitzada marcant la porxada de l’accés. A l’interior continua el joc amb aquests materials per crear espais senzills de gran potència visual.