• Certificat Habitabilitat
    Certificat Habitabilitat
    Certificat Habitabilitat
    Certificat Habitabilitat
    Certificat Habitabilitat
    Certificat Habitabilitat

El certificat d’habitabilitat és el document que certifica que l’habitatge és apte per ser destinat com a residència i que compleix les condicions tècniques d'habitabilitat per la legislació vigent.

Aquest certificat l’ha de signar un tècnic competent (Arquitecte/Arquitecte tècnic) un cop visitat l’immoble i posteriorment l’ha de segellar i  numerar el departament d’obres i urbanisme dels Govern Andorrà.

 En cas d’edificis de nova construcció el certificat d’habitabilitat s’ha substituït per la cèdula d’habitabilitat que té la mateixa funció però agrupa tots els pisos d’un edifici.

És un document imprescindible per a poder contractar els diferents serveis de subministrament definitiu dels serveis d’aigua, gas i electricitat per a l’habitatge, té una vigència de 10 anys, i l’encarrega el propietari de l’habitatge que en cas d’arrendament d’habitatges està obligat a lliurar-ne a l’arrendatari una còpia.

PREGUNTES FREQÜENTS

SERVEIS COMPLEMENTARIS QUE ET PODEN INTERESSAR

TÈCNICS AUTORITZATS PER

Tots els tècnics de BauenArquitectes.com som arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers de l'edificació.