Rehabilitació Edifici Andorra la Vella


Ubicació: Calle Esteve Dolsa Andorra La Vella
Superfície: 1318,20 m2

Reforma d’un edifici plurifamiliar de l’any 1980 consistent en la millora de l’accessibilitat a través de la instal•lació d’un nucli d’ascensor de planta baixa a planta cinquena, renovació interior a través d’una revisió i millora de la distribució, augment de l’aïllament de l’envolvent i substitució de les instal•lacions actuals millorant-ne la eficiència i el comptatge i repartiment segons consum.

 

L’edifici consta de 10 pisos de lloguer, una planta baixa a carrer Esteve dolsa dedicada a Local comercial i una planta semisoterrani a Carrer de les Lloses dedicada a magatzem/ aparcament. La proposta visa corregir i donar coherència a un edifici construït en diverses fases degut a canvis en l’entorn urbà pròxim, i que en l’actualitat precisa una intervenció de millora per tal d’evitar una devaluació de l’edifici per obsolescència.