La parcel·lació és l’alteració dels límits dels terrenys, ja sigui per la divisió o agrupament que doni lloc a la formació de noves parcel·les, susceptibles de tenir un ús i un tractament jurídic independent. La naturalesa del sòl resultant de la parcel·lació la caracteritzarà com urbana o rústica.

Tota parcel·lació, divisió, segregació o agrupació de terrenys necessita una llicència urbanística, que només podrà atorgar-se si les finques resultants reuneixen les característiques exigides per la legislació urbanística aplicable i el planejament territorial i urbanístic.

A BAUEN Arquitectes  elaborem per vostè el projecte de parcel·lació per a obtenir dita llicència per part de l’administració.

PREGUNTES FREQÜENTS

SERVEIS COMPLEMENTARIS QUE ET PODEN INTERESSAR

TÈCNICS AUTORITZATS PER

Tots els tècnics de BauenArquitectes.com som arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers de l'edificació.