Ubicació: Montilivi (Girona)

Total Superfície Construïda: 1 habitatge – 146,43 m2

Equip: BAUEN Arquitectes

    Projecte de reforma per una casa unifamiliar aïllada a Roses.